Medicinsk utrustning

Robec AB är ett familjeföretag som utvecklar, tillverkar och testar medicintekniska produkter med slutkunder över hela världen.
Vi har 50 års erfarenhet och kompetens inom det prioriterade området obstretik och gynekologi.
Läs mer

Lasermärkning

Lasermärkning möjliggör märkning med tidigare ouppnåelig precision och detaljrikedom. Lasermärkning är den märkmetod som utvecklats mest, märkningen blir permanent, görs snabbt och kontaktfritt på de flesta material.
Läs mer

Kontakta oss

Telefon: +46 (0)370 922 40
Fax: +46 (0)370 33 39 09
Robec AB
Box 89
335 32 Gnosjö
Besök: Sjöstensvägen 1
Läs mer

 

© Copyright 2010 ROBEC.SE